Epoka żelaza to jeden z najważniejszych momentów w historii ludzkości, gdyż był to ostatni z okresów prehistorycznych. Jest to zatem wstęp do prawdziwej historii, będący czasem, w którym pojawiło się pismo i mamy źródła pisane historii. Ze wszystkich epok metalowych najciekawsza jest epoka żelaza, będąca momentem pojawienia się głównych elementów zmiany epoki. Dlatego w tej lekcji będziemy mówić o cechach charakterystycznych epoki żelaza.

Czym jest epoka żelaza?

Epoka żelaza to ostatni z okresów prehistorycznych. Umiejscowiona jest czasowo pomiędzy 800 r. p.n.e. a początkiem starożytnych cywilizacji wraz z powstaniem pisma.

Jej istnienie naznaczone jest pojawieniem się żelaza, gdyż dzięki poznaniu tego metalu ówczesne społeczeństwa poszły bardzo do przodu, gdyż był to metal o wiele bardziej użyteczny niż te używane do tej pory.

Jakie są cechy charakterystyczne epoki żelaza?

Aby zrozumieć ten okres w sposób ogólny, musimy wspomnieć o jego głównych elementach.

  • Żelazo jest bohaterem tego okresu, zostaje odkryte w jego trakcie i służy postępowi we wszystkich dziedzinach.
  • Żelazo było znacznie bardziej powszechne niż dotychczas stosowane metale, dlatego produkcja narzędzi żelaznych była znacznie większa niż w poprzednich okresach.
  • Jednym z głównych zastosowań żelaza była broń, ponieważ broń żelazna była o wiele bardziej odporna i niebezpieczna niż ta wykonana z miedzi czy brązu, przez co pierwsze kultury, którym udało się stworzyć broń żelazną, były o wiele bardziej niebezpieczne.
  • Nowe żelazne łopaty i pługi umożliwiły obróbkę gleby i ziemi, która do tej pory wydawała się niemożliwa, a ten postęp w rolnictwie był kluczem do rozwoju społeczeństw, osiągając znacznie większą produkcję.
  • Jak wynika z portalu otworzfirme.pl, inną cechą charakterystyczną epoki żelaza jest to, że jest to czas, w którym narodził się handel i rzemiosło o wysokiej produkcji, oba te zjawiska były konsekwencją postępu w rolnictwie, który pozwolił ludziom poświęcić się innym zadaniom.
  • Postępy sprawiły, że ludzie mogli mieć więcej potomstwa, zwiększając populację i to właśnie doprowadziło do powstania miast i cywilizacji.